VARDØ HAVN KF






Opplevelser  >  
Fuglekikking på Hornøya, fuglekikkernes paradis i Varanger

Hornøya – et paradis for fuglekikking.

Lunder på Hornøya    
                                                              Foto: Jan Sverre Ulle - Bio Media

   

Hornøya er Norges østligste øy, og ligger en drøy kilometer utenfor Vardø i Barentshavet.

Hornøya er lett tilgengelig, bare 10 minutters båttur fra Vardø havn.

På tur ut til Hornøya får du en forsmak på Hornøyas rike fugleliv. Her er det stor trafikk av fugl som enten er på vei ut eller inn fra det fiskerike ishavet for å skaffe seg mat.

Når du kommer til Hornøya blir du satt i land like under fuglefjellet.

Fuglefjellet er lett tilgjengelig og  har et bredt utvalg av arter. Her finner du for eksempel Europas lettest tilgjengelige koloni av polarlomvi, en art som bare hekker i arktiske områder. Fuglebestanden er unik. Her finner du også sjøfugl som lundefugl, alke, lomvi, krykkje, storskarv, teist, toppskarv og havsvale.

På de flatere partiene på Hornøya hekker store mengder gråmåker, fiskemåker og svartbak. Hornøya og Varangerfjorden er et av de viktigste overvintringsområdene til de arktiske andeartene stellerand og praktærfugl.



I motsetning til det karrige arktiske landskapet på den nordlige delen av Varangerhalvøya, har Hornøya en frodig vegetasjon som er et resultat av rik gjødsling fra fuglene på øya.



Hornøya er fredet som naturreservat, og det er ferdsels begrensning på øya. En oppmerket sti sørger for at alle artene er synlige, mange av dem vil du kunne observere på kloss hold. Ta med nistepakke, noe varmt i koppen og ikke glem fotoapparat. Bruk stien og ikke forstyrr fuglene unødig. Ha et flott opphold på spektakulære Hornøya!

Vardø havn KF. har daglige turer ut til Hornøya i sommerhalvåret.

Påske: 29 og 30.03.18: ingen båtturer til Hornøya! 31.03.18 - 01 og 02.04.18 går båten som vanlige helgeturer

Daglig avgang Man-Fred i tidsrommene 01.03 - 31.05 : 09:00,09:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,13:00,14:00,15:00 (Retur 17:00)



Lørdag og søndag i tidsrommene 01.03 - 31.05 : 10.00,10:30,11:00,11:30,12:00,13.00,14:00,15.00 (Retur 17:00)

Daglig avgang Man - Fred i tidsrommene 01.06 - 01.08 :09:00,09:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,13:00,14:00,15:00,17:00, (Retur 18:00)

Lørdag og søndag i tidsrommene 01.06 - 01.08 : 09:00,09:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,13.00,15:00,17:00, (Retur 18:00)

Daglig avgang Man - Fred i tidsrommene 01.08 -31.08 : 09:00,09:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,13:00,14:00,15:00 (Retur 17:00)

Lørdag og søndag i tidsrommene 01.08 - 31.08 : 10:00,10:30,11:00,1130,12:00,13:00,14:00,15:00 (Retur 17:00)

Påske 2018: Torsdag 29.03. og Fredag 30.03. INGEN BÅTTURER. Lørdag, Søndag og Mandag: Som vanlig helgeturer.



Det kan også arrangeres turer på 2 timer for å se Praktærfugl og turer til Syltefjordstauran som har den største koloni av Havsuler.



Fisketurer i Barentshavet:

Fisketurer Man - Fred Mellom Kl. 09:00 - 17:00 Varighet 2 Timer

Ved behov arrangeres det turer utenom dette.Herunder Hvalsafari         

Billettpris kr 400,- per person, Barn halv pris og for grupper over 15 personer kr 350,- per person.Ved behov går båten også turer utenom disse avganger. 

Turene går fra dampskipskaien ved turistinformasjonen.

For mer informasjon kontakt oss på telefon: 789 88 277 eller 90 17 95 85

e-post: vardhavn@online.no

Her kan du se levende bilder fra Hornøya

For å lese mer om fuglelivet i Vardø og Varanger, besøk hjemmsiden til Biotope





     
 Foto: Jan Sverre Ulle - Bio Media

   



Overnatting i fyrvokterboligen på Hornøya

Vi kan også tilby overnatting i fyrvokterboligen på Vardø Fyr, med enkel standard og store naturopplevelser.

Leieforholdet baserer seg på prinsippet om selvbetjening.

Boligen inneholder felles kjøkken med el-komfyr og kjøleskap, toalett og dusj.



Det er sparsomt med ferskvann på Hornøya, så gjester bes å vise måtehold i vannforbruket.

Rommene som leies ut er med 2 og 4 sengeplasser.

Det er kun madrasser i sengene, men det er mulig å leie sengetøy.

For mer infomasjon kontakt oss på telefon 789 88 277 eller mobil 90 17 95 85.